Servicii

Industrieller und gewerblicher Schallschutz Pentru fiecare dintre factorii poluanţi ai ambientului, menţionaţi cu efecte asupra sănătăţii, muncii, odihnei şi disconfortului uman putem cuantifica mărimea acestor efecte, diagnostica principalele cauze generatoare şi propune planuri şi măsuri de remediere sau după caz, elabora proiecte cu soluţii specifice pentru remedierea unei stări de fapte negative sau prezervarea uneia pozitive. Abordarea serviciilor este participativă,cooperativă şi deschisă faţă de beneficiari şi factorii interesaţi iar obiectivele planurilor de acţiune şi măsurile propuse sunt cuantificabile.

Realizăm aceste deziderate prin metodologii proprii componente ale proceselor şi procedurilor sistemului de management al calităţii pentru:

  • Calcul şi modelare matematică pentru situaţii locale sau zonale- Cartografiere acustică,de poluare a aerului ş.a.
  • Măsurare şi monitorizare
  • Evaluarea impactului asupra mediului ambiant pentru scenarii actuale sau de viitor
  • Studii privind cauzele apariţiei şi magnitudinii factorilor poluanţi
  • Planuri de acţiune şi măsuri specifice de combatere a factorilor poluanţi amintiţi

Contact

ing. Cornel Rădulescu
Tel.: 0724026070
cornel.radulescu@accon.ro